× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Młyńska Nowy Sącz

Pracownia Mykologiczna - Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

-18-443-88-77


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1